<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.4 > Modüller

Apache Modülü mod_vhost_alias

Mevcut Diller:  en  |  fr  |  tr 

Açıklama:Kitlesel sanal konakların devingen olarak yapılandırılmasını sağlar
Durum:Eklenti
Modül Betimleyici:vhost_alias_module
Kaynak Dosyası:mod_vhost_alias.c

Özet

Bu modül, hangi dosyaların sunulacağını saptamak için dosya yolunun parçası olarak HTTP isteğinin Host: başlığının ve/veya IP adresinin kullanılmasını mümkün kılarak devingen yapılandırmalı sanal konaklar oluşturur. Böylece benzer yapılandırmaya sahip çok büyük sayıda sanal konak kullanımı kolaşlaşır.

Bilginize

URI’leri dosya isimlerine dönüştürmek için mod_alias veya mod_userdir kullanılmışsa bunlar mod_vhost_alias yönergeleri tarafından aşağıda açıklandığı gibi geçersiz kılınırlar. Örneğin, aşağıdaki yapılandırma her durumda /cgi-bin/script.pl betiğini /usr/local/apache2/cgi-bin/script.pl betiğine eşleyecektir:

ScriptAlias "/cgi-bin/" "/usr/local/apache2/cgi-bin/"
VirtualScriptAlias "/nerede/bilinmiyor/%0/cgi-bin/"

Konular

Yönergeler

Bugfix checklist

Ayrıca bakınız:

top

Dizin İsimlerinin Elde Edilmesi

Bu modüldeki tüm yönergeler bir dizgeyi bir dosya yoluna dönüştürerek çalışırlar. Dönüşüm dizgesi (bundan sonra “isim” diyeceğiz) ya sunucu ismi olur (bunun nasıl belirlendiğini öğrenmek için UseCanonicalName yönergesine bakınız) ya da sunucu üzerindeki sanal konağın IP adresi olur. Dönüşümü, printf’inkilerin benzeri birkaç biçem belirteci denetler:

%% Bir % imi yerleştirir.
%p Sanal konağın IP adresini yerleştirir.
%N.M İsmin parçalarını yerleştirir.

N ve M ismin alt dizgelerini belirtmek için kullanılır. N, ismin noktalarla ayrılmış bileşenlerinden seçim yaparken M, N ile seçilen parçadan karakter seçmekte kullanılır. M isteğe bağlı olup mevcut olmaması halinde öntanımlı olarak sıfırdır. Noktanın varlığı M’nin varlığına bağlıdır. Dönüşüm şöyle uygulanır:

0 ismin tamamı
1 ilk parça
2 ikinci parça
-1 son parça
-2 sondan bir önceki parça
2+ ikinci parça ve sonraki parçaların hepsi
-2+ sondan bir önceki parça ve daha önceki parçaların hepsi
1+ ve -1+ 0 ile aynı

N veya M parça sayısından büyükse dönüşüm dizgesi sadece alt çizgi karakterini içerir.

top

Örnekler

Sunucu yapılandırma dosyanızda isme dayalı sanal konaklar için aşağıdaki yönergeler kullanılıyor olsun:

UseCanonicalName    Off
VirtualDocumentRoot "/usr/local/apache/sankonlar/%0"

http://example.com/dizin/dosya.html için yapılan bir istek /usr/local/apache/sankonlar/example.com/dizin/dosya.html dosyası ile yerine getirilecektir.

Çok büyük sayıda sanal konak için sankonlar dizininin boyutlarını küçük tutmak amacıyla dosyalar düzenlenebilir. Bunu yapılandırma dosyanızda şöyle yapabilirsiniz:

UseCanonicalName    Off
VirtualDocumentRoot "/usr/local/apache/sankonlar/%3+/%2.1/%2.2/%2.3/%2"

http://falan.filan.example.com/dizin/dosya.html için yapılan bir istek /usr/local/apache/sankonlar/example.com/f/i/l/filan/dizin/dosya.html ile yerine getirilecektir.

Bu sefer de parçaları ismin sonundan toplayalım:

VirtualDocumentRoot "/usr/local/apache/sankonlar/%3+/%2.-1/%2.-2/%2.-3/%2"

Bu durumda istek /usr/local/apache/sankonlar/example.com/n/a/l/filan/dizin/dosya.html ile karşılanırdı.

Şöyle bir şey de yapabilirsiniz:

VirtualDocumentRoot "/usr/local/apache/sankonlar/%3+/%2.1/%2.2/%2.3/%2.4+"

Bu ö